Giải pháp cho bạn là triển khai các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads. Bạn có thể chạy quảng cáo Facebook với tệp khách hàng là những người đã “thích” trang của bạn, từ đó tăng lượt tiếp cận với tệp khách hàng có sẵn. Nếu muốn tăng thêm doanh thu, bạn có thể mở rộng tệp khách hàng mục tiêu để tiếp cận nhiều người hơn.