Hex có một hệ thống contact của những người nổi tiếng – những “Influencers” và “KOL” mà tiếng nói của họ đem lại giá trị rất lớn. Hãy liên hệ Hex để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn một cách chi tiết nhất.