Việc cạnh tranh trên thương trường rất khốc liệt và cạnh tranh thứ hạng trên Google cũng vậy. Điều bạn cần là một kế hoạch SEO tối ưu để có thể đưa trang web của doanh nghiệp lên top 10, từ đó tăng nhận thức thương hiệu và đẩy mạnh doanh thu.