Với dịch vụ Google Maps chúng tôi có thể giúp bạn thể hiện tất cả những thông tin cần thiết trên bản đồ như địa chỉ, số điện thoại, website. Bên cạnh đó chúng tôi còn giúp bạn ngăn chặn các hành vi phá hoại như thay đổi địa chỉ, ngành nghề, thông tin liên hệ của doanh nghiệp, v.v…